WELKOM CHRIS LOMME!

Op 7 november werden de peters en meters van alle Vlaamse projecten voorgesteld in de pers. Wij zijn heel blij met klasse actrice Chris Lomme als meter. Zij is West-Vlaamse Dame in hart en nieren: ze is geboren in Kortrijk en bovendien heeft ze een heel speciale band met Diksmuide. De streek is er zo mooi en dat is echt het vlakke land waar zij van houdt. Niet enkel zwom ze er in de IJzer voor de jeugdserie Midas , sinds enkele jaren is ze als jonkvrouw opgenomen in de Ridderorde van t Manneke uit de Mane .

chrislommeinhetbegijnhofdiksmuide


Chris Lomme heeft nog extra redenen om zich in te zetten: Begijnhoven zijn in de meeste steden verbonden met een sociaal project, ook dat van Diksmuide is zo waardevol.

Op zaterdag 25 november ontvingen wij haar in Het Begijnhof voor een uitgebreide kennismaking. De Diksmuidse pers was er als de kippen bij om een interview af te nemen met Chris Lomme. We citeren uit Het Nieuwsblad van 28 november:

Ik ben er helemaal klaar voor, zegt Chris Lomme. Ik wil samen vechten voor het project. De combinatie van een historisch gebouw met de mens als inhoud vind ik fantastisch. Het is geen statisch project. Dit project leeft. De restauratie heeft niet enkel tot doel een gebouw architecturaal en historisch te valoriseren, maar het heeft de mens als extra dimensie. Het Begijnhof is de thuishaven voor heel wat mensen met een verstandelijke handicap.

chrislommeinhetbegijnhofdiksmuide

Een levende restauratie in functie van wonen, werken en recreëren, is uitermate tof. Het toekomstige gerestaureerde Begijnhof is geen museum waar sporadisch activiteiten in plaatsvinden. Neen, het is een project met een menselijk gelaat, waar aan de binnenkant warmte is van de mensen die er samenleven. Heel dit project past in mijn persoonlijke visie en in mijn privé-leven. Ik ben nogal begaan met mensen die slecht wonen. In Brussel engageer ik mij tegen de huisjesmelkerij en ik ijver voor een goede woonst ook voor die mensen die het vaak moeilijk hebben in onze maatschappij
, vervolgt Chris Lomme.

Het is best leuk en gezellig om terug thuis te komen, ik bedoel, als West-Vlaamse uit Kortrijk terug naar West-Vlaanderen te komen. Ik woon nu al vele jaren in Anderlecht, maar ik ken Diksmuide. Ik heb er vele maanden gewerkt toen ik destijds met Jef Cassiers de opnames in de IJzer moest spelen voor de jeugdserie Midas. Maar ook theaterwerk heb ik in Diksmuide gedaan. Vandaar dat ik mijn meterschap ter harte neem. Het project van Het Begijnhof is meer dan restaureren. Er zitten mensen in en ik heb al altijd graag met en voor mensen gewerkt. Hier is het meer dan een monument restaureren, aldus nog Chris Lomme. (Nieuwsblad, 28-11-2006 )chrislommeinhetbegijnhofdiksmuide
^ naar boven