HET BEGIJNHOF VAN DIKSMUIDE

een project jouw stem meer dan waard! Het Begijnhof van Diksmuide was geselecteerd als één van de kandidaten voor Monumentenstrijd, een project van de VRT voor onroerend erfgoed. Met een documentairereeks op Canvas, verschillende radioprogramma's en een website werd het Vlaamse erfgoed op de verschillende netten uitgebreid belicht. Het uiteindelijke doel was de verkiezing van een restauratieproject dat nadien op een belangrijke financiering mag rekenen. Bij deze verkiezing was de stem van het publiek bepalend. West-Vlaanderen telt slechts drie begijnhoven: dat van Brugge en Kortrijk en het minder gekende maar zeer idyllische Begijnhof van Diksmuide. Met zijn oorsprong in de 13de eeuw is Het Begijnhof van Diksmuide een prachtig stukje erfgoed dat verdient om gerestaureerd te worden. Bovendien biedt deze site huisvesting aan 20 personen met verstandelijke handicap, een prachtige herbestemming voor een historisch monument


Restauratie broodnodig

Het Begijnhof van Diksmuide is beschermd als monument. Voor de strikt historische delen zullen we de restauratiepremie van 80% aanvragen aan Monumentenzorg. De resterende 20% moet via sponsoring gezocht worden. Een deel van de nodige gelden betreft de inrichting met hedendaags wooncomfort voor personen met verstandelijke handicap. Hiervoor wordt een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Welzijn (maximaal 60%). De 40% die hiernaast nodig zijn moet via private sponsoring bijeen gezocht worden. Met de Monumentenprijs kan Het Begijnhof reeds een deel van de niet-gesubsidieerde kosten kunnen dekken.


^ naar boven

Historiek

De Vlaamse Begijnhoven zijn een blijvende en unieke getuigenis van de middeleeuwse mystieke stroming waaruit zij zijn gegroeid en waarvan de evolutie beperkt bleef tot onze gewesten. Bijna elke Vlaamse stad van enig belang had toen – en heeft nu nog – één of zelfs twee begijnhoven. Het ging om weduwen of ongehuwde vrouwen die wensten een zelfstandig maar geëngageerd leven te leiden, buiten de erkende religieuze ordes. De Begijnhoven vertonen bovendien architecturale en stedenbouwkundige kenmerken die de eeuwen hebben doorstaan en die een leefomgeving creëren die vandaag de dag sterk op prijs wordt gesteld. De kwaliteiten van dit bouwkundig erfgoed, ontstaan uit een streven naar evenwicht tussen het gemeenschaps- en het privé-leven, zijn wonderwel te verzoenen met de hedendaagse vereisten inzake huisvesting. (Uit “Vlaamse Begijnhoven: Werelderfgoed” door Suzanne Van Aerschot – Van Haeverbeeck). Ook de geschiedenis van Het Begijnhof van Diksmuide gaat terug tot de 13 de eeuw. In 1273 bevestigde Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, verschillende giften gedaan door Marguerite Godscalc, begijn van Diksmuide, waarin twee gemet land aan de ziekenzaal van het Diksmuidse Begijnhof. Van de 13 de eeuw tot nu overleefde Het Begijnhof tal van invallen en oorlogen: de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland, de reformatie en de beeldenstorm, de Franse revolutie tot de Eerste Wereldoorlog. In oktober 1914 werd het Begijnhof tijdens de slag aan de IJzer totaal vernield. Op 5 oktober 1923 werd beslist om Diksmuide en Het Begijnhof terug op te bouwen in historische wederopbouwstijl. In 1990 werd Het Begijnhof eigendom van de vzw De Lovie, centrum voor begeleiding van personen met verstandelijke handicap uit Poperinge. Sindsdien biedt Het Begijnhof huisvesting aan twintig volwassen mannen en vrouwen met verstandelijke handicap. Een frisse hedendaagse functie in de lijn van de eeuwenoude bestemming.^ naar boven

Nieuwe bestemming

Momenteel wonen er 20 volwassenen met verstandelijke handicap in de rechtervleugel van Het Begijnhof van Diksmuide. Bij de restauratie wordt ook de andere vleugel verbouwd. Het is de bedoeling op de volledige site kleinschalige woonvormen te realiseren voor 25 personen. Deze locatie biedt aan elke bewoner kansen op “knus wonen”. Wonen dicht bij het stadscentrum biedt enorme kansen tot sociale integratie: winkelen, bibliotheekbezoek, gebruik maken van sportaccommodatie, hobby's,…De grote privé-tuin achter de woning, die een prachtig zicht biedt op de open poldervlakte, vormt dan weer een oase van rust en stilte.Het begijnhofplein, de kapel en de winkel en tentoonstellingsruimte zijn vrij toegankelijk voor het publiek en dit van zonsopgang tot zonsondergang. Het open karakter van Het Begijnhof is een enorme troef voor de bewoners. Dagelijks is er kans tot contacten met bezoekers en toeristen. Verschillende bewoners vervullen hierbij een actieve gastheer-gastvrouwfunctie. Het Huis van Juffrouw Sibylle, het huidige winkelproject, wordt behouden.

Bij deze realisatie zal rekening gehouden worden met de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van Het Begijnhof, met een functionele inrichting alsook met het creëren van een evenwicht tussen de privacy van de bewoners en de sociale interactie met de bezoekers op de site.

^ naar boven